ชุดโต๊ะอาหาร dn-010

ชุดโต๊ะอาหาร dn-010

โต๊ะอาหารสไตล์ลอฟท์ แบบโมเดิร์น 

                ขนาดโต๊ะ  กว้าง80  ยาว80  สูง75  ซม.

                ขนาดเก้าอี้ กว้าง30 ยาว30 สูง45 ซม. 

วัสดุ:  ขาโต๊ะ - เหล็ก, ขาเก้าอี้-เหล็ก

        ท็อปโต๊ะ - ไม้ยางพารา, ท็อปเก้าอี้ - ไม้ยางพารา

โต๊ะ ราคา 3,900 บาท  เก้าอี้ ราคา 690  บาท ส่งฟรี กทม.-เขตปริมณฑล

Visitors: 251,608