ชุดโต๊ะอาหาร dn-003A

ชุดโต๊ะอาหาร dn-003A

โต๊ะอาหารสไตล์ลอฟท์ แบบโมเดิร์น

                ขนาดโต๊ะ  กว้าง80  ยาว150  สูง75  ซม.

                ขนาดเก้าอี้ กว้าง45 ยาว45 สูง85 ซม. 

                ขนาดม้ายาว กว้าง40 ยาว150 สูง45 ซม.

วัสดุ:  ขาโต๊ะ - เหล็ก, ขาเก้าอี้-เหล็ก

         ท็อปโต๊ะ - ไม้ยางพารา, ท็อปเก้าอี้ - ไม้ยางพารา

ทั้งชุด  9,990 บาท ส่งฟรี กทม.-เขตปริมณฑล

Visitors: 251,261